Christelijke Gereformeerde Kerk Kantens

Vrouwenvereniging “RUTH”

Bij de vrouwenvereniging worden we welkom geheten door de Presidente waarna ze voorgaat in gebed. Er wordt een stukje gelezen uit de Bijbel met vervolgens een dagboekje voor uitleg of iets anders. Dan wordt er een lied gezongen. De secretaresse leest de notulen en de ledenlijst.

1e pauze met 1e kop thee of koffie;

Na de pauze gaan we met het onderwerp uit Contact (maandblad Chr. Geref. vr. vereniging) aan de gang want daar staan allerlei onderwerpen in, en daarbij een aantal vragen die we dan bespreken. Er komen soms hele mooie gesprekken uit. Dan volgt weer een lied.

2e pauze met koffie en degene die de vrije bijdrage heeft zorgt ook voor iets lekkers;

Na de 2e pauze komt de vrije bijdrage en dat kan van alles wezen, bijv. een verhaaltje, een quiz of een gedicht maar dat is vrije keuze. Tenslotte wordt nog een lied gezongen waarna de vergadering wordt besloten met gebed of gedicht.

Om de beurt heeft iemand de vrije bijdrage en dat houdt in:

  1. traktatie bij de koffie;
  2. vrije bijdrage in de vorm zoals boven genoemd;
  3. sluiting met een lied, gebed of gedicht.

 


De vrouwenvereniging “Ruth” hoopt op woensdag 5 oktober weer te beginnen op
de gebruikelijke tijd 9.30 uur in het kerkgebouw.

We hopen weer op een gezellig en leerzaam seizoen en ook de vrouwen die er nog niet eerder geweest zijn uit te nodigen om eens een vergadering mee te maken. Kom gerust eens langs.

De onderwerpen tot het eind dit jaar staan hieronder:

  • –  5 oktober          Een Christen op reis  (Contact 4 – 2015
  • –  26 oktober        Veilig bij God  (Contact 7 – 2015)
  • –  16 november    Ik beroep mij op de Keizer  (Contact 4 – 2016)
  • –  7 december      De tijd waarin Jochebed leefde  (Contact 3 – 2016)
  • –  21 december    Kerstdeclamatorium  (inhoud nog te bepalen)