Christelijke Gereformeerde Kerk Kantens

Diensten

p1050091-225x300De kerkdiensten worden iedere zondag gehouden in het kerkgebouw te Kantens om 09.30 en 14.30 uur en zijn te beluisteren en sinds begin 2023 ook te bekijken via kerkdienstgemist.nl. Voor kerktelefoonaangelegenheden is de Diaconie verantwoordelijk.

Naast de kerkdiensten vergadert de Kerkenraad in principe iedere dinsdag van de maand in het kerkgebouw te Kantens en wordt daarbij facilitair ondersteund door een notulist.De gemeente bestaat uit 3 wijken met elk een wijkouderling en diaken. Verder is er nog een jeugdouderling en scriba.