Christelijke Gereformeerde Kerk Kantens

Info

  • ADRES:20131208_141735

C.G.K. KANTENS
Langestraat 25
9995 PD,   Kantens
Tel. 0595 551002

 

  • PREDIKANT:     Interim

Ds. J.G. Kortleven

j.g.kortleven@kpnmail.nl

06-16740629

 

  • Contactpersoon:

Scriba:  Tijdelijk
J.K. Werkman

jkwerkman@kpnmail.nl

 

  • Diaconie:

H. Buikema

Wilgenlaan 2

9991 EC  Middelstum

Mail: diaconie@cgk-kantens.nl

 

  • Preekvoorziening:

Jentiene Knol – Klein Horstman

j.j.kleinhorstman@gmail.com

 

  • Leden administratie:

Vacant / Heino Buikema

heinobuikema@home.nl

 

  • Rekeningnummers:

penningmeester@cgk-kantens.nl

 

  • Aandachtfunctionaris Privacy:

D. Dijk

Mail: diny.dijk@telfort.nl

 

  • Kerkblad  “De Bron”

redactie.debron@gmail.com

  • De functie van koster(es) wordt in onderling overleg roulerend door enkele gemeenteleden vervuld. Om een eerste indruk te krijgen kunt u het welkoms-formulier hier downloaden.