Christelijke Gereformeerde Kerk Kantens

Info

ADRES:20131208_141735

C.G.K. KANTENS
Langestraat 25
9995 PD,   Kantens
Tel. 0595 551002

 

Kerkblad“De Bron”

Mail: redactie.debron@gmail.com

 

PREDIKANT:
J. Oosterbroek  (Heeft op 30 augustus 2020 afscheidsdienst geleid, en is naar de gemeente Dronten gegaan)

Wolddijk 36

7961 NB  Ruinerwold

0522-215695 / 06-36141780

Mail: predikantens@gmail.com

 

Diaconie:

H. Buikema

Wilgenlaan 2

9991 EC  Middelstum

Mail: diaconie@cgk-kantens.nl

 

Contactpersoon:

 

Scriba
J. Spriensma
Kooistraat 44
9995 PW  Kantens
0595-552048
Mail:
sp074828@telfort.nl

 

Aandachtfunctionaris Privacy:

 

D. Dijk

Mail: diny.dijk@telfort.nl

 

  • De functie van koster(es) wordt in onderling overleg roulerend door enkele gemeenteleden vervuld. Om een eerste indruk te krijgen kunt u het welkoms-formulier hier downloaden.