Christelijke Gereformeerde Kerk Kantens

Evangelisatie + Zending

Welkom bij zending!
Kerk en zending horen bij elkaar. Wanneer de Here Jezus een dikke tweeduizend jaar geleden naar de hemel vertrekt, geeft Hij aan zijn volgelingen de opdracht heen te gaan en alle volken tot zijn discipelen te maken. ‘En doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.’ Dat is zending.
Omdat Jezus beloofd heeft: ‘Zie Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld’, wordt aan die opdracht nog altijd gehoorzaamd.
Ook door ons. Omdat we geloven dat Jezus leeft!Hoe kan een gemeente aan de slag?
Van iedere christen mag verwacht worden dat hij/zij het evangelie van Jezus Christus uitdraagt. Dat kan in een persoonlijke ontmoeting met iemand in de naaste omgeving. We noemen dat evangelisatie.
Bij zending denken we aan mensen ergens anders in de wereld. Om hen te bereiken moeten de krachten gebundeld worden. In de Christelijke Gereformeerde Kerken doen we dat per gemeente. Iedere gemeente neemt een zendingsproject voor haar rekening: een stukje zendingswerk waarbij die gemeente bijzonder betrokken wordt en waarvan de kosten gedragen worden.De evangelisatie en zendingscommissie.
De zendingscommissie is sinds 2014 samengegaan met de evangelisatiecommissie. Zij regelen welk project er gesteund gaat worden vanuit de gemeente. Dit is heel lang Botswana geweest, sinds 2015 is dit Tamyr in Siberië. Er wordt gezorgd voor promotie en informatie materiaal. Daarnaast verzorgen zij een zendingszondag waarin het project centraal staat. En zorgen zij dat de informatie die er bekend wordt vanuit het gebied bekend wordt bij de gemeenteleden door middel van vermelding in “de Bron” of door informatie op het prikbord te doen.

De taken die wij gezamenlijk vervullen zijn o.a.:

  • Regelen van koren;
  • Doorgeven van thema’s;
  • Overleggen van tijd waarop koor aanwezig zal zijn met de koster;
  • Plaatsen van berichten in de Ommelander Courant;
  • Flyers verspreiden in de regio;
  • Beamer presentatie maken;
  • Koffie/thee en koeken verzorgen;

Verder organiseert de commissie enkele keren per jaar een Open deur- dienst.

In deze diensten wordt muzikale medewerking verleend door een muziekgroep of een koor.

De Open deur-diensten zijn laagdrempelige diensten met het doel het evangelie op een eenvoudige wijze te brengen.

De evangelisatie en zendingscommissie vergadert een aantal keren per jaar.

Meer weten? klik op Zendingsnieuws.